Het transformatieve gesprek

 

"Onze ervaring van het leven wordt inside-out gecreëerd door de principes van Mind,  Conciousness en Thought.

We leven in het gevoel van ons denken, niet in het gevoel van de wereld"

 

hier en Nu

Je leeft altijd in het hier en nu, of je dit nu beseft of niet, en je activeert dagelijks gedachten en gevoelens die in het verleden zijn ontstaan en nu deel van je persoonlijkheid zijn geworden, waardoor het lijkt of je door het verleden wordt bepaald, wat weer projecties veroorzaakt naar de toekomst, waarvan je hoopt dat die je zekerheid en veiligheid zal bieden. Het ontsnappen aan die oude programmering is de weg naar de vrijheid die je wenst.

 

cell memory

De cellen van je lichaam zijn opslagplaatsen van informatie en bevatten jouw onderbewuste reservoir van ervaringen en overtuigingen. Hierdoor reageer je op momenten vanuit 'het verleden' op situaties in het heden en dat belemmert je om nu in vrijheid te zijn wie je van binnen eigenlijk wilt zijn. Dat is de bron van je problemen, verslavingen, trauma's en andere ongewenste remmende factoren, die je levensgeluk en je geestelijke en fysieke gezondheid ernstig belemmert.

 

Het transformatieve gesprek is een betekenisvolle conversatie over de aard van de menselijke ervaring. Over jou en hoe jij het leven waarneemt. Hier komt een stukje nondualiteit om de hoek kijken. 

 

Wat is non-dualiteit?

Non-dualiteit gaat er vanuit dat je een wereld hebt, die je ervaart en dat je hierin leeft, maar dat daar nog iets vóór zit. De wereld moet namelijk ergens in verschijnen: alles om je heen kan niet bestaan zonder dat het opgemerkt wordt door iets. en dat 'iets' zijn wij, ben jij. Jij maakt het ervaren van jouw eigen wereld mogelijk, simpelweg doordat je er bent. Je bent de aanwezigheid, die ervoor zorgt dat jouw wereld gekend kan worden.

 

Door dit inzicht verder te verkennen (te coachen) komt er een verschuiving in jouw bewustzijn. Je gaat je realiseren dat je niet je gedachten en gevoelens bent, maar de waarnemer ervan. De stille waarnemer, het rustige 'weten' in jou. Wanneer je dit doorziet: dat alles om je heen een constructie van de mind is, kun je afscheid nemen van de impliciete aanname dat jij nu niet 'goed of compleet' bent, maar dit nog moet worden.

 

Onderzoek van jouw verhaal aan de hand van drie grondbeginselen

In een transformatief gesprek hebben we het over inzicht geven in jouw menselijke ervaring. De essentie ervan is verwoord in drie principes, nl. Mind, Conciousness en Thought. Hoewel deze woorden voor verschillende mensen verschillende dingen betekenen, zijn de principes waar ze naar verwijzen door de eeuwen heen geobserveerd en bestudeerd in wetenschap, filosofie en religie. Het zijn de basisfeiten van het leven die alleen kunnen worden waargenomen door hun uitwerking:

 

Het principe van mind: Er zit een energie en intelligentie achter het leven. Deze is altijd aanwezig maar heeft niet de 'controle' Ze zorgt er eenvoudigweg voor dat zonder de inmenging van externe omstandigheden, eikels eikenbomen worden, snijwonden genezen en leven ander leven voortbrengt.

 

Het principe van conciousness: Het vermogen om bewust te zijn en het leven te ervaren is aangeboren in de mens. Het is een universeel verschijnsel. Ons niveau van bewustzijn op een gegeven moment bepaalt de kwaliteit van onze ervaring.

 

Het principe van thought: We creëren onze individuele ervaring van de werkelijkheid via het voertuig van het denken. het denken is de ontbrekende schakel tussen de vormloze wereld van pure potentie en de gecreëerde wereld van vorm. 

 

"Een mens zal zich gevangen voelen in een kamer met een dichte deur die naar binnen opengaat,

zolang het niet in hem opkomt om te trekken in plaats van te duwen" 

 

 

 

Ron heeft les gehad van Bentinho Massaro (The Sheperding Consiousness Year Program); Richard Lang (The Headless Way) en van Gerard Meerstadt/Katharina Brinckmeier/Helma Robbers (Opleiding Effortless Coaching)

Ron is gecertificeerd effortless coach, NOBCO en CRKBO geregistreerd.