biologika

 

  

 We zijn niet hier om onze ziekte te genezen,

onze ziekten zijn hier om ons te genezen

 

De vijf biologische natuurwetten (Biologika) bevatten natuurwetenschappelijke informatie over hoe en waarom fysieke en psychische ziektes ontstaan. Bio (van het Griekse βίος) betekent: het leven betreffend. Logisch (van het Griekse λόγος) betekent: het gevolg van iets, een intelligente en verstandige conclusie. 

 

Biologika is gebaseerd op het gegeven dat wat zich manifesteert in jouw lichaam (wat wij 'ziekte' noemen), al in een eerder stadium in gang is gezet door een verandering op het niveau van de hersenen, die op hun beurt zijn beïnvloed door onze psyche, oftewel, onze gevoelswereld. Alles staat in verbinding met elkaar. 

 

Ziekte is geen toeval, geen fout, geen defect, het zijn zinvolle biologische programma's om ons in leven te houden. De biologie van ons lichaam wordt beïnvloed door onze psyche en onze hersenen spelen daarin een belangrijke rol.

 

Deze biologische natuurwetten zijn wetmatigheden net zoals zwaartekracht een wetmatigheid is, of net zoals een baby geboren is vanuit een zaadcel en een eicel een wetmatigheid is. Je hoeft er dus niet in te geloven. Het werkt bij iedereen op dezelfde manier.

 

Omdenken

Deze materie vraagt geen diepe medische kennis, doch slechts een portie gezond verstand en een open houding. Ken je de term 'omdenken'? Dat helemaal van toepassing op deze materie. Leg alles wat je ooit hebt geleerd over gezondheid en ziektes even opzij en je krijgt een totaal andere kijk op het ontstaan van ziekte en gezondheid, 180 graden om. 

 

 ~Je wordt nooit door iets van buitenaf ziek, maar altijd van binnenuit ~

 

Kennis over de 5 biologische natuurwetten zorgt voor:

- Begrip hoe ziektes werkelijk ontstaan. De angst voor ziekte zal hierdoor sterk verminderen of worden weggenomen.

- Het kunnen beïnvloeden van je ziekteproces omdat je kennis hebt van de verschillende fases en kennis van de redenen

  waarom het proces is opgestart.

- Het inzicht dat microben (schimmels, bacteriën en virussen) een positieve rol spelen in de herstelfase van ziektes

- Perceptieverandering en als gevolg daarvan, bewustzijnsverandering.

- Weer (meer) vertrouwen te hebben in je lichaam.

- Het veranderen of verdwijnen van oude belemmerende overtuigingen. 

 

Geïnteresseerd? Kijk ook hier naar de videoserie 'Ziekte is anders'. 

   

Samenwerking tussen psyche, brein en lichaam 

In de ' piramide van gezondheid' wordt uitgelegd hoe je gevoelswereld, brein en lichaam feilloos samenwerken. Aangezien het lichaam aangestuurd wordt door het brein, zal datgene wat in het lichaam uitgewerkt (of 'gedownload wordt') volledig in overeenstemming zijn met wat in het brein gebeurt. Wanneer je je bewust wordt van de reden waarom je gedrag en/of ziekte als oplossing (aanpassingsstrategie) is gekozen door je brein (meestal als gevolg van een trauma), optimaliseer je zelf het genezingsproces. 

 

Conflictfase en genezingsfase

De psyche, je gevoelswereld, bestaat uit je mind, gedachten, gevoelens, beslissingen, overtuigingen, religie, educatie, conditionering. De manier waarop je je dagelijkse problemen oplost. Je gevoelswereld beïnvloedt je brein en bepaalt hoe je brein zich programmeert en ingrijpt om het lichaam te doen overleven. 

 

Ziektes zijn zinvolle, logische en onvermijdelijke aanpassingen van ons lichaam in een emotionele, stressvolle (nood)toestand, mits wij die gebeurtenissen op een speciale manier hebben beleefd. Noem het maar op de ‘bio-logische manier’. Wat blijkt? Het lichaam is zo intelligent dat het in noodsituaties capabel genoeg is om zich aan te passen aan de plotseling ontstane dreigementen. Tijdens die nood – wanneer je lichaam zich aan het aanpassen is, bijvoorbeeld door meer cellen bij te maken in je maag zodat je sneller iets kan verteren, of door je luchtwegen te verbreden door cellen te laten afnemen zodat je stiller kunt ademen in de buurt van een ‘roofdier’ – ben je in wezen aan het overleven. Je lichaam staat paraat en bereidt zich voor op de mogelijke of de echte gevaren. En wat denk je? Als je je bedreigt voelt, in gevaar, in nood, mag je dan ziek zijn…? Nee. Want dan moet je eerst overleven! Maar zodra je uit de overleving bent, je voelt je weer veilig en er is rust in je gevoelswereld, zal je lichaam die noodzakelijke aanpassingen terugdraaien. Resetten.

 

bron: Biologika Nederland www.biologikanederland.nl

 

En dan pas voelen we ons ziek. Juist dan ontstaan de zogenaamde ziektesymptomen, zoals moeheid, pijnen, ontstekingen, zwelling, bloeding, krampen, hoofdpijn enzovoort. Maar wat gebeurt er in werkelijkheid in je lichaam als het ziek is? Wanneer er in de noodsituatie cellen zijn bijgemaakt dan worden die cellen opgeruimd. Zijn er juist gaten gemaakt, verbreding, dan worden die gaten weer gedicht. Hoe intelligent is dat? Er is eindelijk tijd voor ontspanning, tijd om bij te tanken en alles te herstellen, repareren, “genezen”. Een perfect werkende bio-‘machine’ die nooit fouten maakt maar altijd doet wat zij moet doen. Vóór jou, in dienst van jouw overleving. In samenwerking met je gevoelswereld, met je ziel.

 

"Ziektes verliezen hun vaak zo angstaanjagende schijn. Het zijn bewezen biologische, zinvolle,

veelbetekenende en controleerbare veranderings-speciaalprogramma's. Het hoort bij de aangeboren

bekwaamheid van ons lichaam, bewezen op drie verschillende niveaus" 

 

Ron heeft les gehad van Enikö Papp van Biologika Nederland (jaaropleiding Master Biologika, alle Masterclasses). 

Disclaimer

De toepassing van Biologika is, in welke vorm dan ook, geen vervanging van een medische behandeling of ingreep. Bij klachten of ziekte is de medisch arts, specialist of apotheker de aangewezen persoon om hulp te verlenen. Volg altijd hun adviezen en voorschriften. Biologika is uitsluitend gericht op bewustwording en is geenszins een therapie. Ieder individu is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen proces. Kennis en informatie van Biologika is niet ter vervanging van de reguliere geneeskunde en dienen uitsluitend ter ondersteuning van en vertrouwen in eigen helingsprocessen.