Biologika

 

 ~ Alle grote waarheden beginnen als godslastering ~

(George Bernard Shaw) 

 

De vijf biologische natuurwetten (Biologika) bevatten natuurwetenschappelijke informatie over hoe en waarom fysieke en psychische ziektes ontstaan. Bio (van het Griekse βίος) betekent: het leven betreffend. Logisch (van het Griekse λόγος) betekent: het gevolg van iets, een intelligente en verstandige conclusie. 

 

Biologika is gebaseerd op het gegeven dat wat zich manifesteert in jouw lichaam (wat wij 'ziekte' noemen), al in een eerder stadium in gang is gezet door een verandering op het niveau van de hersenen, die op hun beurt zijn beïnvloed door onze psyche, oftewel, onze gevoelswereld. Alles staat in verbinding met elkaar. 

 

De visie van Biologika kan een openbaring voor je zijn. Ons wordt geleerd dat ziekte een aanval van buitenaf is, iets wat het menselijk lichaam niet zelf kan oplossen, en wat bestreden moet worden met medicatie. Biologika ziet ziekte als een onderdeel van een zinvol overlevingsprogramma. Dat is een hele andere benadering.

 

Omdenken

Deze materie vraagt geen diepe medische kennis, doch slechts een portie gezond verstand en een open houding. Ken je de term 'omdenken'? Dat is deze materie. Leg alles wat je ooit hebt geleerd over gezondheid en ziektes even opzij en je krijgt een totaal andere kijk op het ontstaan van ziekte en gezondheid, 180 graden om. Bijvoorbeeld:

 

- de natuur is er op gericht om je zo lang en goed mogelijk te laten overleven, niet om je aan te vallen en te vernietigen

- jouw lichaam maakt zinvolle fysieke veranderingen door om je door een psychisch conflict heen te helpen

- jouw lichaam is een intelligent systeem met een groot zelfgenezend vermogen

- schimmels, bacteriën en virussen zijn zinvol en zijn jouw helpers in de genezingsfase

- we zijn zo geconditioneerd en in de greep van angst, dat we moeilijk kunnen geloven dat deze materie zo eenvoudig is.

 

Oordeel zelf of Biologika iets voor je is. Lees tenslotte de disclaimer onderaan deze pagina. Bedankt voor je begrip en medewerking. 

  

Samenwerking tussen psyche, brein en lichaam 

In de ' piramide van gezondheid' wordt uitgelegd hoe je gevoelswereld, brein en lichaam feilloos samenwerken. Aangezien het lichaam aangestuurd wordt door het brein, zal datgene wat in het lichaam uitgewerkt (of 'gedownload wordt') volledig in overeenstemming zijn met wat in het brein gebeurt. Wanneer je je bewust wordt van de reden waarom je gedrag en/of ziekte als oplossing (aanpassingsstrategie) is gekozen door je brein (meestal als gevolg van een trauma), optimaliseer je zelf het genezingsproces. Dit uitgangspunt maakt jou altijd 100% verantwoordelijk voor hetgeen jou overkomt, 100% verantwoordelijk voor hetgeen jij in jouw lichaam manifesteert.

 

Psyche

De psyche, je gevoelswereld, bestaat uit je mind, gedachten, gevoelens, beslissingen, overtuigingen, religie, educatie, conditionering. De manier waarop je je dagelijkse problemen oplost. Je gevoelswereld beïnvloedt je brein en bepaalt hoe je brein zich programmeert en ingrijpt om het lichaam te doen overleven. 

 

 Het automatische brein

Je brein is de controle toren van het lichaam. Elk gedeelte van je lichaam wordt gerund door een overeenkomstig gedeelte van het brein, inclusief het brein zelf (die zichzelf stuurt). De functie van het brein is om je in leven te houden van moment tot moment. Het is net een krachtige computer en het is exclusief geprogrammeerd om je in elke situatie die zich voordoet zo lang en zo goed mogelijk te laten overleven.

 

Om goed te begrijpen hoe de biologie werkt moeten we denken aan de omgeving waarin we leven. Nog niet zo lang geleden wat het nog niet zo veilig voor je. Vanuit de evolutie en natuurwetten ('survival of the fittest' en 'fight, fly or freeze') heeft het brein geleerd om constant, elk moment, alert te zijn en alle informatie op te slaan en te verwerken, te analyseren en te reageren met dat ene doel: het lichaam levend naar het volgende moment te brengen. Dit proces gaat zonder onderbreking door: het roofdier kan namelijk elk moment verschijnen en toeslaan.

 

Je brein stopt nooit. Elk moment verwerkt het biljoenen data van alle sensoren en zintuigen in en buiten het lichaam, analyseert deze en vergelijkt deze met de herinneringen die zijn opgeslagen. De conclusie van deze analyse wordt omgezet in een bijpassende actie en het brein stuurt een elektrische en magnetische impuls naar het betreffende gedeelte van het lichaam. Alles in het teken om je te doen overleven.

 

De meeste ziekten komen biologisch overeen met dat gedeelte van het brein die het betreffende orgaan aanstuurt. Wanneer er sprake is van een emotioneel conflict, dan wordt dit nadat het psychische deel opgelost is dus via het brein in het betreffende orgaan fysiek uitgewerkt. 

 

Het lichaam

Je bent een opeenhoping/verzameling van 70 tot 80 duizend biljoen gespecialiseerde en met elkaar communicerende cellen, elke cel staat in dienst van het grotere geheel.

 

Wat levert deze revolutionaire kennis je op in je dagelijks leven?

Je krijgt logische antwoorden op de vraag waarom en hoe jij ziek wordt. Waar onze medische wereld zegt: "oorzaak  

onbekend" geven de biologische natuurwetten zinvolle en bewijsbare antwoorden. Je begrijpt eindelijk waarom en hoe een

ziekte ontstaat, hoe het verloopt, waarom op deze leeftijd, waarom juist in dit orgaan en niet het andere...Alles rondom jouw

gezondheid wordt logisch, eenvoudig, begrijpelijk en zinvol omdat het om de logica van onze Natuur gaat. Er ontstaat

begrip en bewustwording.

 

Doordat er begrip is hoef je niet langer te vechten tegen ziektes, symptomen bacteriën en virussen, want je weet waarom ze zijn ontstaan en dat al deze processen niet tegen jou maar vóór jou zijn. Omdat er begrip is over het feit dat ziektes geen fouten zijn van het lichaam, geen defect, mankement of pech, maar dat alle processen zinvol en intelligent zijn ontstaat er rust in jouw gevoelswereld. Je bent daardoor minder of niet meer bang, angstig voor ziektes, klachten en pijn. 

 

Omdat er begrip is over deze biologische samenhangen weet je dat er in het leven geen slachtoffers en geen schuldigen zijn. Dat ziek worden geen straf of eigen schuld is. Er is geen oordeel over jezelf, over je ziekte sen lichaam en ook niet over dat van anderen. Angst maakt ruimte voor vertrouwen, voor begrip en voor bewondering voor de wijsheid van jouw lichaam en moeder natuur. 

 

Dankzij deze bewustwording wordt je de creator en gids van je eigen gezondheid, je krijgt de leiding over het verloop van je ziekteprocessen terug in eigen handen...daar waar het hoort te zijn. Een prachtig kade voor de rest van je leven. 

 

"Ziektes verliezen hun soms zo angstaanjagende schijn. Het zijn bewezen biologische, zinvolle,

veelbetekenende en controleerbare veranderings-speciaalprogramma's. Het hoort bij de aangeboren

bekwaamheid van ons lichaam, bewezen op drie verschillende niveaus" 

(Dr. R. Hamer) 

 

 

De natuurwetten zijn logisch verklaarbaar

Als jij begrijpt waarom een ziekte werkelijk ontstaat, dan weet je precies wat jou te wachten staat, kun je het ziekteproces beïnvloeden en snap je waarom je lichaam doet zoals het doet. Ziekte zal jou geen angst meer aanjagen en je krijgt de regie over je gezondheid terug. Biologika is geen therapie, geneeswijze of wonderpil, maar essentiële kennis, nieuw bewustzijn en een nieuwe perceptie over gezondheid. Leer deze wetten kennen, leer jezelf kennen. 

 

 

 

 

 

   

 

Disclaimer

De toepassing van Biologika, in welke vorm dan ook, geen vervanging van een medische behandeling of ingreep. Bij klachten of ziekte is de medisch arts, specialist of apotheker de aangewezen persoon om hulp te verlenen. Volg altijd hun adviezen en voorschriften. Biologika is uitsluitend gericht op bewustwording en is geenszins een therapie. Ieder individu is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen proces. Kennis en informatie van Biologika is niet ter vervanging van de reguliere geneeskunde en dienen uitsluitend ter ondersteuning van en vertrouwen in eigen helingsprocessen.