ScanCoaching

 

  

Wat is ScanCoaching?

In je leven loop je vaak tegen dezelfde dingen aan. Situaties die geniet gelukkig maken of frustreren. Omdat je niet weet welke onbewuste besluiten hieronder liggen, blijf je deze steeds weer aantrekken.

Met ScanCoaching en gebruik van Psyray technologie krijg je op een simpele en doeltreffende manier inzicht in de onbewust aansturende programma's die met conventionele methodes niet of niet direct zichtbaar zijn.

 

Onbewust potentieel

Slechts 5% van je dagelijks handelen gebeurt daadwerkelijk bewust. Bij de onbewuste 95% is dus de grootste winst te behalen. Als je met je huidige leven niet tevreden bent, komt het er op aan de onbewuste belemmerende patronen die hieraan ten grondslag liggen, te herkennen en te veranderen.

 

Doorbraak met ScanCoaching

  • Door meting van lichamelijke frequenties met behulp van Psyray Technologie kun je onbewuste processen en overtuigingen die je gedrag aansturen achterhalen (gebaseerd op de onlosmakelijke verbondenheid tussen lichaam  en geest
  • Deze meting legt meer informatie bloot dan dat je bespreekbaar zou kunnen maken in een gesprek
  • Deze frequentieanalyse laat de dieperliggende oorzaak van het psychisch en/of lichamelijk lijden zien
  • Vervolgens worden oplossingen gegeven waarmee een behandeltraject kan worden ingezet
  • Dit maakt ScanCoaching diepgaand, objectief, snel en razend effectief

Jouw imprint, de blauwdruk van je leven

Hoe je de wereld bekijkt, jouw perceptie, wordt bepaald door jouw imprint. Alhoewel dit vaak een volledig onbewust proces is, vormt het grotendeels de basis voor je dagelijkse acties, gedrag en beslissingen. Het beïnvloedt je levensinstelling en verwachtingen, zoals bijvoorbeeld welk beroep je kiest of hoe je met mensen omgaat.

 

Imprint

Bij conceptie komt de helft van het DNA van de vader en de helft van het DNA van de moeder samen. Hier overheen komt een epigenetische laag; ‘schakelaartjes’, die bepaalde kenmerken en gebeurtenissen bij jou ‘aan’ of ‘uit’ zetten. Het vormt als het ware jouw ‘werkmateriaal’. Deze basisinstelling wordt tijdens de zwangerschap beïnvloed door de reactie van de moeder op haar omgeving. Deze belangrijke gebeurtenissen ga jij in jouw leven 100 procent onbewust compenseren. Hiermee trek je onbewust tegengestelde situaties aan die een rode draad in jouw leven vormen.

 

Verandering van perceptie

Leven vanuit je imprint of vanuit kindbesluiten (coping mechanismes) veroorzaakt gedrag dat in beginsel effectief is om te overleven, maar geeft vaak niet wat je verlangt. Als je bewust wordt van de imprint dan verandert jouw perceptie en neemt jouw compensatiegedrag af. Er ontstaan dan nieuwe mogelijkheden van persoonlijke groei, die voorheen buiten jouw bereik lagen.

 

Wat gebeurt er tijdens een scansessie?

Op een comfortabele wijze, zittend aan een bureau met een speciale hoofdtelefoon op het hoofd, wordt in een recordtijd door het Psyray systeem jouw complete wezen tot op detail gelezen, waarbij jij de voortgang grafisch volgt op het computer scherm. 

 

Na de scan  gaat de ScanCoach aan het werk met het systeem, er volgt een gedetailleerde, diepgaande en accurate psychologische en fysieke beschrijving van jouw huidige proces.

Er wordt één heldere lijn gemaakt van het moment van conceptie in de buik van jouw moeder tot en met jouw gedrag, gevoel, ervaringen en acties in jouw huidige proces. De puzzel van heden, verleden en toekomst wordt gelegd.

 

Frequentietechnologie

De kwantumfysica toont aan dat alles uit deeltjes en golven bestaat. Anders verwoord: alles bestaat uit zichtbare materie en meetbare energie. Elke cel en elk orgaan heeft naast zijn materiële equivalent ook een eigen, specifiek en onmiskenbaar trillingspatroon, uitgedrukt in frequentie. Hetzelfde geldt ook voor elk gevoel of gedachte. Deze frequenties worden met de Psyray technologie exact in kaart gebracht en hierdoor kunnen afwijkingen gekoppeld worden aan een disbalans ergens in jouw systeem.

 

Ron heeft les gehad van Marko van der Beek van ScanCoaching Nederland (opleiding tot Springshift ScanCoach).