ScanCoaching

 

 

Over de methode ScanCoaching

In je leven loop je vaak tegen dezelfde dingen aan. Situaties die geniet gelukkig maken of frustreren. Omdat je niet weet welke onbewuste besluiten hieronder liggen, blijf je deze steeds weer aantrekken.

Met ScanCoaching en gebruik van Psyray technologie krijg je op een simpele en doeltreffende manier inzicht in de onbewust aansturende programma's die met conventionele methodes niet of niet direct zichtbaar zijn.

 

Onbewust potentieel

Slechts 5% van je dagelijks handelen gebeurt daadwerkelijk bewust. Bij de onbewuste 95% is dus de grootste winst te behalen. Als je met je huidige leven niet tevreden bent, komt het er op aan de onbewuste belemmerende patronen die hieraan ten grondslag liggen, te herkennen en te veranderen.

 

Blijvende gedragsverandering

De Psyray technologie in combinatie met de oplossingsgerichte aanpak geven zicht op je belemmerende patronen, angsten én hun oorzaken. Omdat dit blootgelegd wordt, leer jij begrijpen waarom jij altijd in dezelfde valkuilen stapt ten aanzien van bijvoorbeeld jouw gezondheid, relaties, familie en werk. Oorzaak en gevolg van jouw keuzes worden exact duidelijk en hierdoor zul je in de toekomst blijvend andere beslissingen nemen. 

 

Jouw imprint, de blauwdruk van je leven

Hoe je de wereld bekijkt, jouw perceptie, wordt bepaald door jouw imprint. Alhoewel dit vaak een volledig onbewust proces is, vormt het grotendeels de basis voor je dagelijkse acties, gedrag en beslissingen. Het beïnvloedt je levensinstelling en verwachtingen, zoals bijvoorbeeld welk beroep je kiest of hoe je met mensen omgaat.

 

Imprint

Bij conceptie komt de helft van het DNA van de vader en de helft van het DNA van de moeder samen. Hier overheen komt een epigenetische laag; ‘schakelaartjes’, die bepaalde kenmerken en gebeurtenissen bij jou ‘aan’ of ‘uit’ zetten. Het vormt als het ware jouw ‘werkmateriaal’. Deze basisinstelling wordt tijdens de zwangerschap beïnvloed door de reactie van de moeder op haar omgeving. Deze belangrijke gebeurtenissen ga jij in jouw leven 100 procent onbewust compenseren. Hiermee trek je onbewust tegengestelde situaties aan die een rode draad in jouw leven vormen.

 

Verandering van perceptie

Leven vanuit je imprint of vanuit kindbesluiten (coping mechanismes) veroorzaakt gedrag dat in beginsel effectief is om te overleven, maar geeft vaak niet wat je verlangt. Als je bewust wordt van de imprint dan verandert jouw perceptie en neemt jouw compensatiegedrag af. Er ontstaan dan nieuwe mogelijkheden van persoonlijke groei, die voorheen buiten jouw bereik lagen.

 

Wat gebeurt er tijdens een scansessie?

Op een comfortabele wijze, zittend aan een bureau met een speciale hoofdtelefoon op het hoofd, wordt in een recordtijd door het Psyray systeem jouw complete wezen tot op detail gelezen, waarbij jij de voortgang grafisch volgt op het computer scherm. 

 

Na de scan  gaat de ScanCoach aan het werk met het systeem, er volgt een gedetailleerde, diepgaande en accurate psychologische en fysieke beschrijving van jouw huidige proces.

Er wordt één heldere lijn gemaakt van het moment van conceptie in de buik van jouw moeder tot en met jouw gedrag, gevoel, ervaringen en acties in jouw huidige proces. De puzzel van heden, verleden en toekomst wordt gelegd.

 

Frequentietechnologie

De kwantumfysica toont aan dat alles uit deeltjes en golven bestaat. Anders verwoord: alles bestaat uit zichtbare materie en meetbare energie. Elke cel en elk orgaan heeft naast zijn materiële equivalent ook een eigen, specifiek en onmiskenbaar trillingspatroon, uitgedrukt in frequentie. Hetzelfde geldt ook voor elk gevoel of gedachte. Deze frequenties worden met de Psyray technologie exact in kaart gebracht en hierdoor kunnen afwijkingen gekoppeld worden aan een disbalans ergens in jouw systeem.

 

Fractaalboom

De ScanCoach bouwt tijdens de sessie jouw fractaalboom op. Er wordt uitgelegd waarom de wortel op een bepaalde manier is gaan groeien, welke vertakkingen zijn ontstaan en waarom de boom zo is gegroeid. Omdat er op een dieper kern wordt gewerkt, is het mogelijk een herbesluit te nemen, zodat je met een andere wortel, andere acties, andere gedragingen en dus ook blijvend andere situaties aantrekken. We werken met en aan:

 

Jouw imprint

De imprint is informatie waarmee jij al vanaf de conceptie al mee de wereld in gaat en vormt als het ware jouw 'werkmateriaal'. 

 

 

Jouw kindbesluiten en puberteit

Je imprint en eindbesluiten vormen de basis van je ervaringen in je latere leven. Wat je als puber meemaakt is daar vaak direct een gevolg van. Pijnlijke ervaringen van bijvoorbeeld liefdesverdriet, verraad, pesterijen, spijt, traumatische ervaringen, verboden contacten maken dat je besluit dat een bepaalde route of vertakking genomen wordt.

 

Je huidige proces

Jouw huidige proces in het hier en nu wordt blootgelegd. Wat is hetgeen wat jou het meeste onderuit haalt? Wat kost jou op dit moment het meeste energie? Duidelijke thema's worden hierin zichtbaar.

 

Je energielekken

Waar verlies je energie en waar mag je gas terugnemen? Zit je op angst en is deze van je (voor)ouders? Functioneer je op je ratio of laat je je leiden door je emoties? Sta je op overleven of zit je in de weerstand? De scan geeft precieze helderheid waar de grootste winst te behalen is.

 

Jouw speelveld

Wat trekt jouw imprint aan? Welke situaties kom je steeds opnieuw tegen in jouw leven? We brengen in kaart welke mensen, frequenties je aantrekt op basis van je imprint. 

 

Jouw saboteurs

Wat heb je als beschermingslaag aangelegd? Welk overlevingsmechanisme houdt jou tegen om je pijn onder ogen te zien en door je patronen heen te breken? Is dat bijvoorbeeld je innerlijke criticus, excellente communicatie-skills of slachtofferschap? De scan geeft aan of er nog een saboteur aan het werk is die jou ervan weerhoudt om tot een verandering te komen.

 

Jouw oplossingsrichtingen

Alleen bewustwording al op de belemmerende patronen, de oorzaken, het speelveld, brengt in de kern een shift (verschuiving, ommekeer). Na iedere sessie maken we exact duidelijk wat je kunt doen om in beweging te komen. Met opdrachten, oefeningen, affirmaties en frequentietherapie met de Psyray geven we jou de ultieme boost aan jouw eigen kijk op jouw innerlijk proces.

  

Ron heeft les gehad van Marko van der Beek van ScanCoaching Nederland (opleiding tot Springshift ScanCoach).