B.L.I.S

being * love * isness * space

  

Deze pagina is momenteel in de maak

~ Ik nodig je uit om open te bloeien, zelfs als je wereld bezig is in te storten ~

 

Nu oude wereldstructuren afbrokkelen en we duidelijker gaan zien dat deze wereld is gebouwd op wankele - en misschien schaduwrijke - fundamenten, verlangen velen van ons naar een nieuwe wereld, waarin authenticiteit, transparantie en respect de grond zijn van waaruit we leven. Deze nieuwe wereld begint van binnenuit - we zijn allemaal geroepen om verantwoordelijkheid te nemen voor een innerlijke revolutie waarin we onszelf, elkaar en het leven dat we leiden willen ontmoeten vanuit een nieuw innerlijk landschap dat vrij is van de greep van het ego.

 

Deze revolutie gaat verder dan ontwaken en verder dan welke spirituele utopie dan ook - het is een aanwending van ons geboorterecht van vrijheid en onze waren soevereiniteit als krijgers van het hart. 

 

De wereld is altijd roerig geweest, maar ze is ogenschijnlijk van de ene dag op de andere dramatisch veranderd, en veel mensen worden nu in het dagelijks leven geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en drukkende angst. Het zijn ongekende tijden waarin we, individueel en collectief, zo duidelijk worden geconfronteerd met het onbekende.

 

Dagelijkse routines en keuzes die we lang vanzelfsprekend hebben gevonden zijn niet veilig of zeker meer. Onze dagelijkse gewoonten, onze leefstijl, onze banen, onze manieren van ontspannen veranderen allemaal. Bij sommigen is er sprake van onzekerheid omtrent hun financiële omstandigheden, bij anderen is er angst of ze het wel zullen overleven, en bij anderen zijn vrienden en familieleden overleden.

 

De wereldeconomie, de hulpbronnen op deze planeet, de sociale patronen, de basis van onze gezondheid en ons welzijn bevinden zich allemaal in drijfzand. En er is veel verwarring, er worden veel tegenstrijdige dingen beweerd - er is veel informatie en veel misinformatie - in het nieuws, op de social media, enzovoorts.

 

Maar zorgwekkender en fundamenteler dan de veranderingen die we in de wereld zien is de besmettelijke angst die de onbewuste menselijke situatie momenteel beheerst. Die angst heeft altijd aan de wortel van psychologisch lijden gelegen, maar nu wordt ze uitvergroot omdat we heel nauw met elkaar in verbinding staan via informatiesnelwegen en wereldgebeurtenissen die invloed hebben op ons allemaal. 

 

Angst vindt zijn wortels in feite niet in de huidige werkelijkheid. Ze is het resultaat van conclusies die worden getrokken ten aanzien van de toekomst. Het is wat er gebeurt als we onze aandacht richten op het gedachtendrama, als het denken aan de oppervlakte rondfladdert op zoek naar iets om zich mee bezig te houden omdat het geen rust kan vinden in de onbekendheid van het nu. 

 

Als we geconfronteerd worden met de intensiteit van collectieve angst kunnen we gek worden door te geloven dat onze gedachten de werkelijkheid behelzen, of we kunnen ons geroepen voelen onze aandacht naar binnen te richten en vaste grond te zoeken in datgene wat dieper gaat dan het ogenschijnlijk belang van vorm of gedachten.

 

De echte vraag is niet hoe je je moet redden in de huidige tijd, maar hoe je de huidige tijd tegemoet kunt treden - dit leven vandaag, niet het leven dat je voorstelt, niet je toekomstige leven, maar dit moment - vanuit een diepere laag dan je gebruikelijke verhalen of die van iemand anders.

 

Kun je het leven tegemoet treden - nu en nu en nu - als openheid? 

 

De herkenning van de waarheid van je diepste innerlijke natuur is geen spirituele pijnstiller. Het gaat niet over ontkennen wat er in de wereld aan de hand is. Het gaat niet over je kop in het zand steken. Het gaat over de werkelijkheid tegemoet treden zoals die is, en niet zoals je je voorstelt dat die moet zijn. Het gaat over het ontwaken uit de droom van afgescheidenheid en terugkeren naar de soevereiniteit van de heelheid die je bent.

 

Wat ons in een afgescheiden innerlijke toestand en een verdeelde wereld gevangen houdt is dat we vergeten dat onze waren bron één zijnheid is. Dat niet nader onderzochte geloof in een 'ik' als afgescheiden entiteit leidt tot de massahypnose van angst en het verlies van onze ware innerlijke autoriteit. 

 

BLIS-coaching: B.L.I.S. = Being, Love, Isness, Space. Een vorm van nonduale coaching waarbij je uitsluitend werkt aan het verhogen van je eigen frequentie en trilling. 

 

 

Hier, nu, is je kans om te herinneren wie je werkelijke bent, om geworteld te zijn in dat wat constanter is dan alles wat verloren kan gaan en alles wat kapot kan gaan. Datgene wat niet verloren en niet kapot kan gaan heeft je vergezeld sinds je voor de eerste keer ademhaalde, en zal je vergezellen totdat je dat voor de laatste keer doet. Het is je levende kern.

 

Er ligt een nieuw landschap voor ons, een terrein dat nooit eerder verkend is. We zijn gedwongen stap voor stap te gaan, rustig maar stevig, zonder achterom te kijken naar hoe het was of vooruit te kijken naar hoe we ons voorstellen dat het zou kunnen zijn. We worden uitgenodigd vrienden te worden met het onbekende, om heel dichtbij te komen bij en intiem te worden met de openheid die het denken niet kan bezitten. 

 

Wanneer we ons nergens door mee laten slepen, maar accepteren dat wat er zich aandient, voelen we misschien de stille goedheid die door alles heen stroomt, een onderstroom van leven die er altijd is en zo gemakkelijk over het hoofd gezien wordt in de drukte van alledag, waaraan zo gemakkelijk voorbijgegaan wordt door het inhalige denken.

 

Misschien liggen we – in de puinhoop van een wereld die op zijn grondvesten staat te schudden – nu genoeg op onze knieën om nederig genoeg en dankbaar genoeg en aardig genoeg te zijn om aandacht te besteden aan wat wezenlijker is dan de overtuigingen en meningen en ideeën over goed en fout die we koesteren. Misschien staan we op – terwijl we in dit onbekende moment vallen – en betreden we dat nieuwe terrein als strijders met een open hart. Misschien zullen we nu geworteld raken in onze ware aanwezigheidsimmuniteit, in onze ware autoriteit als liefde, en in ons ware geboorterecht van vrijheid. 

Ron heeft les gehad van Bentinho Massaro (The Shepherding Conciousness Year Program), Amoda Maa (Revolution of love), Richard Lang (The Headless Way van Douglas Harding) en Joe Dispenza (Becoming Supernatural). Het gemeenschappelijke onderwerp betreft non dualiteit en de wet van aantrekking.