het goede gesprek

 

 

Onderzoek

Wat houdt je tegen om een optimaal leven te leiden?

 

Speel

Leer flexibel en ontspannen te reageren op het leven

 

Liefde

Hou van wat je doet, van jezelf en van de mensen om je heen

 

hier en Nu

Je leeft altijd in het hier en nu, of je dit nu beseft of niet, en je activeert dagelijks gedachten en gevoelens die in het verleden zijn ontstaan en nu deel van je persoonlijkheid zijn geworden, waardoor het lijkt of je door het verleden wordt bepaald, wat weer projecties veroorzaakt naar de toekomst, waarvan je hoopt dat die je zekerheid en veiligheid zal bieden. Het ontsnappen aan die oude programmering is de weg naar de vrijheid die je wenst.

 

cell memory

De cellen van je lichaam zijn opslagplaatsen van informatie en bevatten jouw onderbewuste reservoir van ervaringen en overtuigingen. Hierdoor reageer je op momenten vanuit 'het verleden' op situaties in het heden en dat belemmert je om nu in vrijheid te zijn wie je van binnen eigenlijk wilt zijn. Dat is de bron van je problemen, verslavingen, trauma's en andere ongewenste remmende factoren, die je levensgeluk en je geestelijke en fysieke gezondheid ernstig belemmert.

 

En van al die onderbewuste ballast kun je door de nieuwe inzichten die er zijn over hoe we als mens in elkaar zitten vrij makkelijk worden bevrijd. Het is simpel, niet altijd makkelijk, maar wel altijd de moeite waard. Het helpt je om weer moeiteloos te leven, net als een onbevangen kind die al die lading nog niet bij zich draagt.

 

Deze onderbewuste obstakels zijn in drie typen beschrijven:

 

1. je onbekende bronnen van onverklaarbare angsten

Je durft iets gewoon niet en je weet niet waarom. Je hebt een hekel aan bepaalde situaties, je kunt sterk geïrriteerd raken door dingen of ze totaal niet verdragen, en je weet niet waarom. Je reageert soms fel of sterk defensief op bepaalde omstandigheden of personen en je hebt geen idee waarom. Dit heeft een voor jou onbekende oorzaak diep in je onderbewust-zijn, die ik je saboteur noem, hij is er wel, je kunt hem niet zien, maar zijn uitwerking kun je des te meer voelen.

 

Hij bestaat uit niet bewust meegemaakte momenten van als bedreigend ervaren situaties die we meestal als kind meemaken. Je hebt daarna allerlei gewoontes ontwikkeld om te voorkomen dat de saboteur actief wordt. Gelukkig is er een simpele directe manier om je saboteurs op te sporen. Het is spannend en ook heel bevrijdend en daar help ik je bij.

 

2. je nooit verwerkte emotionele ervaringen

"Oh praat me daar niet over . . ." "Daar wil ik het niet over hebben!" We kennen allemaal situaties die uiterst pijnlijk zijn geweest en die we ontvlucht zijn door er niet meer aan te denken. Zodra je eraan zou denken voel je de wrok, de boosheid en voel je dat je de betrokken personen nog niet (volledig) hebt vergeven.

 

Deze onafgemaakte gevoelens draag je soms tientallen jaren bij je en hoewel je je best doen om ze niet te voelen tasten ze je van binnenuit aan. Daarnaast moet je altijd op je hoede zijn om er niet toch mee geconfronteerd te worden. Zolang je deze gevoelens niet hebt opgelost kun je andere mensen of situaties niet verdragen die ze zouden kunnen oproepen.

 

Ook deze zaken kunnen we op een simpele mooie manier afwerken, zonder dat anderen iets hoeven te veranderen in hun gedrag. We kunnen het volledig in onszelf oplossen en verlost zijn van de last die we met ons meedragen. We gaan samen in jou de onverwerkte emotionele gebeurtenissen voltooien, waarmee hun emotionele lading neutraal wordt en jij er helemaal vrij van bent.

 

3. je onderbewuste overtuigingen en gewoonten

"Ik ben niet goed genoeg", "Ik ben een slecht mens", "ik ben lelijk", "anderen moeten mij niet", "ik kan nooit iets afmaken", "mijn moeder laat me niet zijn wie ik ben", "mijn vrouw snapt mij niet" . Zo kan de lijst met negatieve overtuigingen over jouzelf en anderen nog wel een tijdje doorgaan.

 

Het vervelende is dat deze overtuigingen volledig in je onderbewuste zijn opgeslagen als automatische programma's die uitgevoerd worden zonder tussenkomst van je bewustzijn. Als je bewust positiever over onszelf of de situatie willen denken wordt dat al gauw in de praktijk verslagen door deze onderbewuste overtuigingen, vaak met de inleidende gedachte "zie je nou wel . . . ".

 

Ooit heb je ze geleerd om pijnlijke gevoelens te voorkomen, je hebt deze conclusies getrokken door de afwijzingen die je hebt ervaren. Nu is het een zelf-vervullende profetie geworden die je zelf steeds uitvoert. Veel van die overtuigingen houden je gevangen in een onbevredigende situatie en helpen je allang niet meer. Je komt er niet vanaf door ze simpelweg kwijt te willen, daarmee verbreek je de onderbewuste programmering niet.

 

Hierop passen we een heel effectieve techniek toe van het onderzoeken van deze overtuigingen, we gaan na of ze wel echt waar zijn, we draaien ze om en zoeken concrete voorbeelden van het tegendeel. Op deze manier wordt de onderbewuste programmering effectief teniet gedaan. Ook dit is een heel bijzondere en spanende ervaring die veel inzichten en bevrijding oplevert.

  

non-duale benadering

Deze benadering onderscheidt zich fundamenteel van alle vormen van coaching. Het is een ontwikkelingsweg in dienst van zelfrealisatie: het inzicht in wie wij ten diepste zijn. 

 

De visie, het doel en de werkwijze van non-duale coaching en therapie zijn als volgt samen te vatten.

1. De visie is gebaseerd op de non-duale wijsheid dat verreweg het grootste gedeelte van het menselijk lijden veroorzaakt 

   wordt door de identificatie met het ego, het geheel van gedachten, gevoelens en beperkende zelfbeelden dat wij denken 

   te zijn.

2. Non-duale coaching en therapie is gericht op het bewerkstelligen van een shift in bewustzijn. Ja gaat je realiseren dat je  

   niet je gedachten en gevoelens bent, maar het non-duale bewaarzijn waarin die gedachten en gevoelens oprijzen en weer 

   verdwijnen.

 

De coaching is niet gericht op het verbeteren of veranderen van ego, maar op het doorzien daarvan als een constructie van de mind en op het herstel van het contact met de basis van non-duaal gewaarzijn. Je neemt hierbij afscheid van de impliciete aanname dat jij om te beginnen niet al compleet bent, maar dit nog moet worden. 

 

 

Ron heeft les gehad van Bentinho Massaro (The Sheperding Consiousness Year Program); Richard Lang (The Headless Way) en van Gerard Meerstadt/Katharina Brinckmeier/Helma Robbers (Opleiding Effortless Coaching)

Ron is gecertificeerd effortless coach, NOBCO en CRKBO geregistreerd.