ziekte is anders

Op deze pagina vind je een inleidende videoserie over de 5 Biologische Natuurwetten, ook bekend onder de naam Biologika. Korte filmpjes, bij elkaar ongeveer een uur krijg je een objectief overzicht van deze nieuwe, bio-logische, natuurlijke kijk op veranderingen in een organisme (oftewel, allerlei ziekten, functionele veranderingen enz). als reactie op biologische conflicten. 

 

De serie gaat ook in op de problemen die samenhangen met de ontdekking van deze wetmatigheden, die in het verleden de verspreiding ervan in de weg hebben gestaan.

 

Het mooie aan deze videoserie is dat je zelf een inschatting kunt maken, door de 5 natuurwetten te vergelijken met persoonlijke gebeurtenissen uit je verleden om te zien of ze kloppen. Jouw eigen onderzoek brengt je dieper begrip, OF de conclusie dat deze materie niets voor je is. 

Deel 1 - Inleiding

In deze inleiding wordt uitgelegd waarom het zinvol kan zijn om een geheel nieuwe kijk op gezondheid te overwegen.

Deel 2 - De ontdekking

Dit deel geeft een chronologisch overzicht van de ontdekkingen van Biologika en somt de problemen en hindernissen op in haar historische ontwikkeling.

Deel 3 - Zinvolle Biologische Programma's

In dit deel onderzoeken we een radicaal andere kijk op ziekte, die wordt samengevat in de 5 Biologische natuurwetten en de basis vormt van Biologika.

Deel 4 - Het biologische conflict

In dit deel laten we zien hoe een Zinvol Biologisch Speciaalprogramma (=ziekte) begint als een reactie op een situatie die wordt waargenomen als een biologisch conflict, een proces dat wordt uitgelegd in de 1e biologische natuurwet. Zowel de conflictinhoud als de synchroniciteit van de 3 niveaus worden onderzocht.

Deel 5 - De twee fasen van een Zinvol Biologisch Speciaalprogramma

Hier laten we zien hoe een Zinvol Biologisch Speciaalprogramma (=ziekte) zich ontvouwt en hoe deze kennis

heilzaam kan zijn.

Deel 6 - De Weefseltypen

Dit deel identificeert de drie basis weefseltypen en associeert elk met een specifiek Zinvol Biologisch Speciaalprogramma (=ziekte)

Deel 7 - Hoe kun je de 5 Biologische Natuurwetten aan jezelf bewijzen?

In dit laatste deel van deze bio-logische, natuurlijke kijk op ziektes, worden je manieren voorgesteld waarop je persoonlijk deze biologische natuurwetten kunt testen.


Speciale dank aan: 

  • de bedenker en maker van deze videoserie, Ingmar Marquardt, voor zijn geweldige inzet en hulp;
  • aan Marja Nieuwveld voor de liefdevolle hulp m.b.t. het inspreken van de video's;
  • en aan het team van Biologika Nederland voor de vertaling! 

Zielsoorzaken van ziekte

De 5biologische wetten uitgelegd met meer dan 500 voorbeelden. Zie de uitgebreide index achterin het boek.

Klik op de button hieronder voor de gratis PDF van dit boek en lees ook de disclaimer helemaal onderaan deze pagina.

Disclaimer

De toepassing van Biologika, in welke vorm dan ook, geen vervanging van een medische behandeling of ingreep. Bij klachten of ziekte is de medisch arts, specialist of apotheker de aangewezen persoon om hulp te verlenen. Volg altijd hun adviezen en voorschriften. Biologika is uitsluitend gericht op bewustwording en eigen regievoering en is geenszins een therapie. Ieder individu is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen proces. Kennis en informatie van Biologika is niet ter vervanging van de reguliere geneeskunde en dienen uitsluitend ter ondersteuning van en vertrouwen in eigen helingsprocessen.